Terma dan Syarat Pendaftaran Ejen Sisfel

i. Peranan EJEN SISFEL adalah sebagai pengantara antara Dropship dan pelanggan bagi
mendapatkan produk SISFEL dan membuat jualan produk.

ii. Kelebihan menjadi EJEN SISFEL:-
a. Mempunyai ID Pendaftaran sebagai EJEN SISFEL
b. Mendapat ganjaran dan insentif setiap bulan (personal & grouping)
c. Kelayakan untuk menjadi anak syarikat
d. Seminar dan Kelas Bimbingan Pengurusan Kewangan oleh Pengasas SISFEL
e. Group Telegram (Maklumat Produk)
f. Diberikan reward secara bermusim sekiranya mencapai sasaran jualan

iii. EJEN SISFEL perlu membuat bayaran pendaftaran sebanyak RM 50.00 sebagai bayaran awal
untuk mendapatkan Nombor Pendaftaran (Id.no), Kit Informasi Produk dan Buku Diari SISFEL.

Sesalinan Buku Panduan Ejen Sisfel boleh dimuat turun untuk rujukan lanjut Ejen.

>>Pilih Pakej DiSini<<

>>KLIK SINI UNTUK PENDAFTARAN EJEN<<

Atau, sila hubungi referer dengan menekan butang JOM WHATSAPP untuk berkomunikasi secara Whatsapp.